site_pagina-image_nl_3

‘Mama blijft aan boord’ sensibiliseert over zwangerschapsdiscriminatie

Volgens een binnenkort te verschijnen studie van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen werden 3 van de 4 werkende vrouwen geconfronteerd met minstens één vorm van discriminatie, benadeling, ongelijke behandeling en spanningen op het werk op basis van hun zwangerschap of moederschap. 22% van de zwangere werkneemsters kreeg te maken met directe discriminatie en 69% met indirecte discriminatie. Zwangerschaps- en moederschapsgerelateerde discriminaties zijn een groot maatschappelijk probleem voor Belgische werkende vrouwen. Daarom lanceert het Instituut een nieuwe sensibiliseringscampagne, ‘Mama blijft aan boord’. Zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie zijn juridisch gelijkgesteld met discriminatie op grond van geslacht. Dergelijke discriminerende praktijken […]

woman-using-computer-1241725

Meer klachten bij het Instituut, vooral over discriminatie op het werk

Het aantal klachten over genderdiscriminatie bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen steeg in 2016 met de helft. De meeste meldingen gaan over zwangerschaps- of moederschapsdiscriminatie op het werk. “Iedereen kent het typische voorbeeld van een vrouw die wordt ontslagen omwille van haar zwangerschap”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directrice van het Instituut voor  de  Gelijkheid  van Vrouwen  en  Mannen.  “Discriminatie op de arbeidsmarkt kan echter verschillende vormen aannemen: een vrouw kan geweigerd worden voor een job omdat zij een kindje heeft en zich volgens de werkgever onvoldoende flexibel zal kunnen opstellen, ze kan terugkomen uit zwangerschaps- of ouderschapsverlof en […]

pexels-photo-59894

Opinie: Een slimme meid is mee met haar tijd

Vlaamse vrouwen krijgen steeds later kinderen, aldus een nieuw rapport van Kind en Gezin. En daar duikt de ‘Een slimme meid krijgt haar kind op tijd’-slogan weer op, inclusief belerende vinger. Maar in plaats van de schuld bij de vrouwen te leggen, mag de maatschappij de hand ook wel eens in eigen boezem steken. In 2015 was de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen een kind kregen 28,2 jaar. Vijftien jaar geleden was dat nog 26,7 jaar. Daarnaast daalt het totaal aantal geboorten in Vlaanderen volgens Kind en Gezin, maar het vruchtbaarheidspeil ligt bij 35-plussers wel opvallend hoger dan bij jonge twintigers. Dat […]

kathleen van brempt

Opinie: ‘Zwanger in Europa? Helaas de Commissie behandelt je als administratieve rompslomp’

‘De economische crisis heeft een grote impact gehad op vrouwen in de EU, omdat ze vaker dan mannen werken in overheidsdiensten waarin zwaar besnoeid werd. Dat Europese lidstaten en de Commissie hun rechten bij een zwangerschap niet willen versterken, vergroot de kloof tussen mannen en vrouwen nog meer’, zegt Europarlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A). Al vier jaar lang houden de Europese lidstaten een door het parlement goedgekeurde richtlijn over een uitgebreid zwangerschapsverlof en verbeterde rechten van jonge moeders in de diepvries. Het is immers crisis en dan wegen sociale rechten niet echt door. De Commissie wil het voorstel zelfs helemaal […]

iers klooster

Iers klooster een les voor de toekomst

800 babylichaampjes. Een sensationeel getal dat veel verontwaardiging oproept. Ze werden in de septische put van een Iers klooster teruggevonden. Ongehuwde moeders bevielen er tussen 1925 en 1961 en moesten er hun baby’s achterlaten. Sterke, gezonde baby’s werden door rijke, kinderloze echtparen geadopteerd. De zwaksten aan hun lot overgelaten. Het verhaal roept veel verontwaardiging op, maar zorgt voor weinig verrassing. Het is intussen algemeen geweten dat de Katholieke Kerk in het verleden weinig barmhartig met ongehuwde moeders en hun kinderen omging. Velen zijn dan ook geneigd zo’n verhaal als een stuk verre geschiedenis te klasseren. Ze hebben ongelijk. Niet in […]

tienermoeder

Tienerouderschappen: een dalende trend

Vlaams minister voor Armoedebestrijding Ingrid Lieten maakte afgelopen week cijfers bekend over het aantal tienerouderschappen (15-19 jaar) in onze regio, net als de resultaten van een studie naar de beeldvorming van tienerouders in de media. zij-kant sluit zich aan bij de mening van de minister dat een correct beeld op tienerouderschappen cruciaal is in de strijd tegen armoede: “Tienerouderschap is een bijkomende risicofactor voor armoede bij ouders en kinderen. Bevorderen dat jongeren een weloverwogen beslissing nemen om ouder te worden kan een gedeelde taak zijn van de school en de gezondheidszorg. Daarnaast kunnen de media ingezet worden om jongeren te […]

Little Black Spiders

zij-kant presenteert ‘Little Black Spiders’

België 1978. Er is een plek die wordt verzwegen. Een zolder in een ziekenhuis waar zwangere tienermeisjes in het geheim hun bevalling afwachten. Katja, Roxy, en een stel andere levenslustige meisjes zijn te jong voor de liefde en al bijna moeder. Sommigen willen deze misstap zo snel mogelijk achter zich laten, maar Katja, die zelf wees is, denkt daar duidelijk anders over. Ze verlangt intens naar haar baby. Op de zolder delen de meisjes  lief en leed, smeden ze vriendschappen en zoeken ze afleiding in een verzonnen universum van zorgeloze dromen en mysterieuze spelletjes tijdens het lange, lange wachten. Tot […]