Perspreview Equal Pay Day 2007

zij-kant en ABVV-vrouwen stelden – niet toevallig op 14 februari – de campagne Equal Pay Day editie 2007 voor, onder het motto: “’t zijn niet de hormonen, ’t is het verschil in lonen”. Want Valentijn of niet, de loonkloof blijft één van de meest opvallende discriminaties tussen vrouwen en mannen.

Benoeming van Vera Claes tot voorzitster van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen.

Vera Claes, nationaal secretaris van zij-kant, is voorzitster geworden van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Het Instituut is de federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht.  

Uitnodiging thematafel ‘Als de liefde toeslaat’, vrijdag 16 februari 2007.

zij-kant, VIVA–SVV, Magda De Meyer en Christel Geerts nodigen u van harte uit een boeiende thematafel over huiselijk geweld waar experts van politie, hulpverlening en justitie het woord voeren en slachtoffers van gezinsgeweld getuigen. Deze thematafel is een must voor wie professioneel met het thema huiselijk geweld te maken krijgt én voor al wie begaan […]

6+ Antwerpse Mode in het Vlaams Parlement.

zij-kant raadt iedereen aan een bezoekje te brengen aan de tentoonstelling 6+ Antwerpse mode in het Vlaams Parlement. Het internationale succesverhaal van ‘De Zes van Antwerpen’ wordt er in verschillende facetten belicht.  

V/M krantenscreening zij-kant

zij-kant klaagt aan dat jobadvertenties te weinig genderneutraal zijn! De progressieve vrouwenbeweging zij-kant hoopt dat werkgevers en adverteerders in 2007 alvast één goed voornemen in de praktijk brengen: hun werkaanbiedingen meer sekseneutraal maken. Veel jobadvertenties in nationale en regionale kranten blijken doorspekt te zijn met genderspecifieke formuleringen. zij-kant kwam tot deze vaststelling na een uitgebreide […]

Pedagogische studiedag ‘vertrouwensleerlingen in de klas’, vrijdag 26 januari 2007.

zij-kant en VIVA-SVV nodigen u uit om deel te nemen aan een studiedag waarbij experts uit binnen- en buitenland vertellen hoe werk gemaakt kan worden van geweldpreventie bij jongeren. Actieve workshops, goede praktijken inzake preventieprojecten en buitenlandse ervaringen wisselen elkaar af.  Schrijf u nog snel in voor deze studiedag op vrijdag 26 januari 2007, net […]